Utviklinga i abortlovgiving i Irland

Lill Fanny Sæther som selv er halvt irsk, forteller oss her om utviklinga av abortlovgiving i Irland. Lill er kjent fra fagbevegelsen og Nei til EU, og har også deltatt i abortkamper i Norge. Hun forteller her både om de lovendringene som har skjedd i Irland, men tar også med eksempler på kvinner som har blitt rammet av Irlands strenge bestemmelser som ikke har tillatt kvinner å bestemme over egen kropp, ikke en gang som følge av voldtekt.

Kvinner på tvers 2020

Kvinner på tvers 2020

Kvinner på tvers av fagbevegelse og kvinnebevegelse
Kvinner på tvers av seksuell orientering
Kvinner på tvers av funksjonsevne
Kvinner på tvers av minoritet og majoritet
 
Det blir ingen (tradisjonell, fysisk) konferanse på Ingeniørenes hus i Oslo i år, men vi vil møtes for aksjoner og digitale treff 🙋‍♀️✌Følg med! Se facebookarrangement

Vi holder avstand – og holder sammen. ♀️

Vi arrangerer også Aksjon på tvers! Se flyer: