Om oss

Om oss

Kvinner på tvers er et samarbeid mellom kvinnedominerte fagforeninger, kvinneorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner.

Samarbeidet organiseres først og fremst rundt en årlig landsomfattende konferanse og har pågått siden 1994. Temaene varierer fra år til år; mye er konsentrert rundt spørsmål som angår kvinner i arbeidslivet, som lønn, arbeidstid og arbeidsforhold. Vi har også tatt opp andre saker, som ulike sider ved velferdsstaten, pensjon og forholda for eneforsørgere, kvinners helse, like rettigheter for alle kvinner uansett bakgrunn, menns vold mot kvinner og internasjonal kvinnesolidaritet.

Tidligere konferanser;

Reklame