Forfatter: Kvinner på tvers

Kvinner på Tvers – Konferanse 2021

Vi kan igjen møtes for inspirasjon, debatt, påfyll, læring, latter, skravling, aksjonisme og diskusjon på tvers!

Kvinner på tvers av fagbevegelse og kvinnebevegelse, på tvers av funksjonsevne, på tvers av majoritet og minoritet, på tvers av seksuell orientering møtes på Ingeniørenes hus i Oslo 23. og 24. oktober 2021. Det er et veldig spennende og givende program så jeg håper vi ses. Del gjerne

Les mer «Kvinner på Tvers – Konferanse 2021»
Reklame

Kvinnepolitisk møte om abort

Kvinner på tvers inviterer til kvinnepolitisk møte der tema er abort

Torsdag 10. juni kl. 1800 på zoom
Hvor skal grensen gå? Trenger vi grense?
Hvem skal ta beslutningen? Kvinnen eller nemnd?

De politiske partiene på Stortinget er invitert til å innlede, og deretter åpnes det for innspill, spørsmål, diskusjon, refleksjon, debatt og samtale med møtedeltakerne.

Vi møter Katrine Nødtvedt (MDG), Seher Aydar (R), Tina Kornmo (V), Ingrid Hødnebø (SV) og Tuva Moflag (AP).
Møteleder er Stine Westrum – koordinator i Kvinner på tvers.

Møtet foregår digitalt. Du deltar ved å trykke på denne lenka:
https://us02web.zoom.us/j/83509382938…
Påmelding ikke nødvendig.

Arrangementet blir også strømmet på vår Facebookside.

Bli med for å lytte, diskutere og stille spørsmål!

Velkommen!

Utviklinga i abortlovgiving i Irland

Lill Fanny Sæther som selv er halvt irsk, forteller oss her om utviklinga av abortlovgiving i Irland. Lill er kjent fra fagbevegelsen og Nei til EU, og har også deltatt i abortkamper i Norge. Hun forteller her både om de lovendringene som har skjedd i Irland, men tar også med eksempler på kvinner som har blitt rammet av Irlands strenge bestemmelser som ikke har tillatt kvinner å bestemme over egen kropp, ikke en gang som følge av voldtekt.