Krisa rammer kvinner

Hør Linn Stalsberg snakke om feminisme i nyliberal tid og hvordan krisa rammer kvinner hardere enn menn lørdag 17.oktober kl. 10:00.

https://www.facebook.com/events/178579680242566/

Reklame
Kvinner på tvers 2020

Kvinner på tvers 2020

Kvinner på tvers av fagbevegelse og kvinnebevegelse
Kvinner på tvers av seksuell orientering
Kvinner på tvers av funksjonsevne
Kvinner på tvers av minoritet og majoritet
 
Det blir ingen (tradisjonell, fysisk) konferanse på Ingeniørenes hus i Oslo i år, men vi vil møtes for aksjoner og digitale treff 🙋‍♀️✌Følg med! Se facebookarrangement

Vi holder avstand – og holder sammen. ♀️

Vi arrangerer også Aksjon på tvers! Se flyer: