Kvinner på tvers 2020

Kvinner på tvers 2020

Kvinner på tvers av fagbevegelse og kvinnebevegelse
Kvinner på tvers av seksuell orientering
Kvinner på tvers av funksjonsevne
Kvinner på tvers av minoritet og majoritet
 
Det blir ingen (tradisjonell, fysisk) konferanse på Ingeniørenes hus i Oslo i år, men vi vil møtes for aksjoner og digitale treff 🙋‍♀️✌Følg med! Se facebookarrangement

Vi holder avstand – og holder sammen. ♀️

Vi arrangerer også Aksjon på tvers! Se flyer:

Likelønnslaboratoriet – skarpe hoder utfordres

Likelønnslaboratoriet – skarpe hoder utfordres

Norsk Kvinnesaksforening og Oslo Kvinnesaksforening inviterer til Likelønnslaboratoriet på Litteraturhuset 13.februar kl 18 – 20:00

Arbeidet for likelønn er svært sentralt for Kvinnesaksforeningen, og i 2018 var det ti år siden Likelønnskommisjonen avga innstilling. Utviklingen siden den gang har ikke vært imponerende. Vi ønsker derfor å samle skarpe hoder med erfaring og innflytelse innen norsk politikk og arbeidsliv – for å tenke nytt og diskutere hvordan man kan sparke liv i gamle forslag. Likelønn er hovedtemaet for arrangementet, men vi vil også komme noe inn på heltid/-deltidsproblematikk.

PROGRAM:
Innledning ved likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm

Paneldebatten med:
Ordfører i Oslo, Marianne Borgen
Leder for Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By
Rådgiver i Norsk Arbeidsmannsforbund, Stina Bergsten
Forsker ved FAFO, Kristine Nergaard
Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm

Paneldebatten ledes av kommentator Hege Ulstein.

Det vil åpnes for fri debatt og spørsmål fra salen

Møte arrangeres med støtte fra Oslo Kommune, OXLO Oslo Extra Large, en by for alle.

Se facebookarrangement

Fakkeltog: Stopp voldtektene – døm overgriperne!

Fakkeltog: Stopp voldtektene – døm overgriperne!

Kvinner på tvers slutter seg til markeringen av 25. november – FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner.

STOPP VOLDTEKTENE – DØM OVERGRIPERNE – KVINNER KREVER FRED, FRIHET OG RETTSSIKKERHET NÅ!

Fakkeltog søndag 25.november kl 17.00 fra Jernbanetorget til Stortinget.

Voldtekt er et kriminelt overgrep, et folkehelseproblem for kvinner og en krigsforbrytelse i krigs- og konfliktområder.

I Norge anmeldes årlig om lag 1500 voldtekter, bare halvparten blir etterforsket. Påtalemyndighetene reiser sak for under en tredel av de etterforskede sakene, og under 10 % av de anmeldte blir dømt. Svært mange kvinner unnlater å melde fra om voldtekter av frykt for å ikke bli trodd. Siste år har vi sett flere rettsaker der advokater og lekdommerne fordømmer ofrene og unnskylder overgriperne. Voldtekt er en forbrytelse nærmest uten straff.

Kvinner er særlig utsatt for voldtekt i krig og konflikter. Kvinner og barn skades for livet, mens overgriperne hylles som krigshelter. I forbindelse med fredsprisen 2018 må Norge bidra til at slike forbrytelser tas opp med mye større alvor i internasjonale fora.

Vi krever rettssikkerhet:
– Norsk lov må definere voldtekt slik internasjonale konvensjoner krever: Sex uten bevisst samtykke er voldtekt

– Rettssystemet må gjennomgås og endres slik at seksualforbrytere dømmes og kvinner og barn får rettssikkerhet

– Stortinget må bevilge mer penger til flere etterforskere og kompetanseheving i alle ledd

– Alle kommuner må ha et godt hjelpetilbud til overgrepsutsatte

– Holdningskampanjer om voldtekt og samtykke før sex

– Vi krever slutt på at militære styrker forgriper seg på kvinner og barn i konfliktområder

– Voldtektsforbrytere i krigssituasjoner må straffes som krigsforbrytere

– Abort ved graviditet etter voldtekt må bli en global rettighet

Søndag 25.november står vi sammen mot vold og voldtekt!

Se facebookarrangement