Velkommen til Kvinner på tvers 2018

Velkommen til Kvinner på tvers 2018

Vi fyller 25 år ♀️

I år skal vi blant annet se nærmere på fagbevegelsens #metoo opprop #ikketilforhandling. Har den ført til noen endringer?
Vi skal ta for oss kampen for likelønn, sekstimersdag, barselomsorg og inkluderende arbeidsliv.
Og sist, men ikke minst, vi skal feire våre 25 år, med storslått festforestilling med «Den røde tråd» og festmiddag!

Følg med for oppdateringer i programmet!

Sett av lørdag 22. og søndag 23. september 2018.

PÅMELDING her

Kvinner på tvers 2018 på facebook

Se programmet;

Last ned programmet i PDF her

Kvinnerpåtvers2018

Kvinnekamp er klassekamp, innleder Kadra Yusuf

Kadra Yusuf, vinner av LOs likestillingspris 2017, innleder om kvinnekamp som klassekamp. Til 1. mai i år kastet hun en familiepolitisk brannfakkel i Dagsavisen:

– Nå som full barnehagedekning er oppnådd de fleste steder, burde man kanskje kjempe for kvaliteten på barnehagene? Slik at det kommer alle barn til gode. Jeg savner gode fellesskapsløsninger for småbarnsforeldre, uavhengig av økonomi. Vi trenger en bedre familiepolitikk, men den må være tuftet på klasse og kjønnsperspektiv. Vi må slutte denne romantiseringen av at mor skal og bør være hjemme til nærmest førskolealder. Folk må gjerne ønske dette, romantisere den gamle husmorrollen, drømme om å sitte på gulvet og pludre og koke sunn, økologisk grøt dagen lang, men vi kan ikke lage familiepolitikk basert på en drøm«, skrev hun.

Prisvinneren har ved flere anledninger pekt ut det politiske perspektivet, og satt det i kontrast til en kvinnedominert kosekultur.
Vi har som kvinner et ansvar for å delta i den offentlige samtalen, skrev hun  og utdypet (i Dagbladet):

– Vi kan ikke ta kvinnekampen for gitt. Dette er en daglig kamp. Kvinner må bidra til samfunnet slik at det kan være et godt sted for våre døtre. Det står ikke mange nok kvinner i kø for å gjøre den jobben. Faren med navlefeminismen er at den ikke påvirker politiske forhold.

– Det å delta i den offentlige debatten kan være ubehagelig. Vi kommer ikke til å få tak på kjønnsbetinget hets, men hvis ikke kvinner deltar så overlates det offentlige rommet til bøllene. Vi må være flere og gjøre noe med det, sa hun til Dagbladet

Dette var på kvinnedagen i år. Vi gleder oss til å høre mer om klassekampen og diskutere hvordan vi skal ta den politiske kampen for likestilling sammen.

Bli med på den tverrpolitiske diskusjonen: Kvinner på tvers 2017.

Likestilling i arbeidslivet – valg vi gjør

At kvinner jobber deltid i langt større grad enn menn, er et velkjent faktum. Noe av dette skjer fordi arbeidsgiver ikke tilbyr, eller ikke gjør det mulig å jobbe fulltid. Samtidig finnes det som ofte kalles frivillig deltidsarbeid. De viktigste årsakene til «frivillig deltid» er hensyn til egen helse, hensyn til familie og ønske om mer fritid. Forsker Cathrine Egeland fokuserer på hvorfor.
I boka «Ulik likestilling i arbeidslivet» fra 2016 skriver hun og Ida Drange (bildet) et kapittel kalt «Å ta ansvar». Kvinnene i forskningen de omtaler oppfatter valget om å arbeide deltid som en måte å ta ansvar – for egen helse og for familien – på.
I sin innledning
Likestilling i arbeidslivet – lørdag 23. september 2017 klokka 10:20 – 
vil Cathrine Egeland med bakgrunn i denne forskningen reflektere rundt kulturelle og ideologiske aspekter ved kvinners arbeidstidsvalg.
egelanddrangeafi2016.jpg
Forsker Cathrine Egeland (tv) og Ida Drange ved Arbeidsforskningsinstituttet på Høgskolen i Oslo og Akershus (Foto: Benjamin A. Ward / HiOA).
Vi har fortsatt ledige plasser til deg som vil lære mer, og diskutere kvinners arbeidsliv.
Meld deg på Kvinner på tvers for å utveksle med andre aktivister, feminister, fagforeningsfolk, kvinnesakskvinner, miljøforkjempere, renholdere, rådgivere, godhetstyranner, tillitsvalgte, lærere, deltidsklemte, sykepleiere, mødre, innvandrere, utvandrere, pensjonister, bloggere, forskere, frivillige, dobbeltarbeidende, politikere, kunstnere, engasjerte strikkere og andre som er opptatt av kvinners leve- og arbeidskår.

Se hele programmet

Påmelding Kvinner på tvers

Lær om ære på norsk. Meld deg på i dag!

Kvinner på tvers 2017 ser nærmere på:

Ære på norsk

Professor Ragnhild Hennum, Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, innleder om voldtekt og endringer i straffeapparatet.

RagnhildHennum2014pr
Professor Ragnhild Hennum (Foto: Morten Brakestad/Stortinget, 2014).

Vi ser for oss en diskusjon om vold mot kvinner og ønsker å ta opp at skyld påføres offeret i voldtektssaker, at kvinner blir fortalt at de kan takke seg selv, har feil påkledning, vært utro eller på andre måter brutt mot den norske kodeksen for hva som er ærbar oppførsel.

Dette skjer kl 15:00 lørdag 23. september. Programmet starter kl 10, og vi har mye mer å by på både lørdag og søndag.

Se oppdatert program:

Kvinner på tvers 2017-nytt

Påmelding her!